Info voor patiënten

Voor een vlotte ,kwaliteitsvolle praktijkvoering gelieve rekening te houden met volgende afspraken .

 • indien je een consult wenst voor 2 personen ,graag 2 afspraken reserveren
 • probeer steeds op tijd te komen om andere mensen niet te laten wachten
 • indien je niet aanwezig kan zijn , gelieve tijdig te annuleren

Huisbezoeken :

 • liefst aanvragen voor 11.00h. tel 011/ 23 14 24

Wachtdienst :

 • tijdens het WE kan je de huisartsenwachtpost contacteren, Stadsomvaart 9 Hasselt
  tel. 011/ 33 65 33
 • tijdens de weekdagen is er een wachtsysteem van 20.00h. tot 08.00h.Welke wachtdoende arts
  verneem je via het antwoordapparaat v/d praktijk tel. 011/23 14 24
 • spoed tel. 112
 • Apotheek van wacht www.apotheek.be